با ما در تماس باشید

پادکست

پادکست OSME ، به زودی برنامه‌های خود را برای دگرباشان خاورمیانه به زبان‌های عربی، فارسی و دری آغاز می‌کند. OSME شهروند خبرنگاران دگرباش را از نقاط مختلف خاورمیانه گرد هم می آورد تا پادکست هفتگی تولید کنند. هدف از این برنامه‌های رادیویی آگاهی سازی، اطلاع رسانی و سرگرمی مخاطبان ما در منطقه خاورمیانه و در سراسر جهان است. رادیو OSME می‌خواهد میان جامعه دگرباشان در خاورمیانه و سراسر جهان پل بزند.

فارسی